Contributie 17-02-2014

per 1 april 2014

Senioren (19 jr en ouder)
Junioren (16 tot 19 jaar)
Aspiranten (12 tot 16 jaar)
Pupillen (6 tot 12 jaar)
Welpen (tot 6 jaar)
Niet spelende leden/recreanten
Donateurs met weekblaadje min.
Nieuwe donateurs zonder blaadje min.
Inschrijfgeld
56,25
45,45
38,55
30,90
26,25
17,70
12,00
37,00
10,00
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per jaar

Met ingang van 1-1-2009 worden de contributies jaarlijks geindexeerd.

Reductie

3e gezinslid
4e en volgende gezinsleden
2,25
4,50
per kwartaal
per kwartaal

De contributie van nieuwe leden zal middels een machtiging automatisch geind worden.

Door invulling van de machtigingskaart wordt de contributie rond de eerste week van het nieuwe kwartaal afgeschreven.

Bij het mislukken van een contributie incasso wordt 3,50 administratiekosten in rekening gebracht

Aanmelden / afmelden

Als je kennis wilt maken met de korfbalsport kunnen 4x meetrainen zonder dat contributie verschuldigd is.
Daarna dien je te besluiten of je lid wilt worden.
Contributie is verschuldigd m.i.v. de maand volgend op die van inschrijving.

Opzegging dient tenminste 4 weken voor 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni. Een opzegging in strijd met de bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang de volgende mogelijkheid volgend op dat waarvoor was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.

Aanmelden en afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie;

Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD Borne.

Hieronder kun je het aanmeldings-formulier downloaden om lid te worden van Groen Zwart.

Aanmeldingsformulier Korfbal-GZ