Contact personen 01-03-2013

Bestuur

Ramon Nieuwenhuizen Voorzitter voorzitter@groenzwart.nl
Albert Schopman Secretaris secretaris@groenzwart.nl
Hanni Wiedemeijer Penningmeester penningmeester@groenzwart.nl
Jiska Chrispijn Voorzitter Technische Commissie jiskachrispijn@hotmail.com
Robert Gielians Voorzitter Ledenwerf Commissie voorzitterlc@groenzwart.nl
Remko Wigger Voorzitter Activiteiten Commissie voorzitterac@groenzwart.nl

Secretaris

Albert Schopman GroenZwart
T.a.v. Secretaris
Bornerbroeksestraat 43
7621 AD Borne
secretaris@groenzwart.nl

Ledenadministratie

Anne Schopman Aanmeldingen, afmeldingen en ledenmutaties kunnen uitsluitend aangemeld
worden bij Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD, Borne.Voor overige vragen kan gemaild worden naar anne.schopman@home.nl

Wedstrijdsecretariaat

Anne Schopman anne.schopman@home.nl

Beheer clubhuis

Gerrie Wemekamp Kantinebeheer 074 266 55 03

Redactie

Jiska en Jolien Clubblad redactie@groenzwart.nl
Bornse Courant info@bornsecourant.nl