Contact personen 01-03-2013

Bestuur

Robert Gielians Voorzitter voorzitter@groenzwart.nl
Albert Schopman Secretaris secretaris@groenzwart.nl
Ciska Wanschers Penningmeester penningmeester@groenzwart.nl
Elwyn Hams Voorzitter Technische Commissie
Marieke Peters Voorzitster Ledenwerf Commissie
Remko Wigger Algemeen lid

Secretaris

Albert Schopman GroenZwart
T.a.v. Secretaris
Bornerbroeksestraat 43
7621 AD Borne
secretaris@groenzwart.nl

Ledenadministratie

Anne Schopman Aanmeldingen, afmeldingen en ledenmutaties kunnen uitsluitend aangemeld
worden bij Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD, Borne.Voor overige vragen kan gemaild worden naar anne.schopman@home.nl

Wedstrijdsecretariaat

Stephanie Peters 074-2666747

Beheer clubhuis

Gerrie Wemekamp Kantinebeheer 074 266 55 03

Redactie

Jiska en Jolien Clubblad redactie@groenzwart.nl